Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył Delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Mateusz Socha. Kazanie wygłosił ks. Piotr Szymański, który rozpoczyna pracę w naszych szkołach. Wśród zaproszonych gości byli także ks. Tomasz Buliński – Proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, Prezes Zarządu KSW Pan Andrzej Święcichowski, …

Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

Informujemy, że inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września o godz. 9:00. Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą do kaplicy Sióstr św. Wincentego a Paulo przy ul. Mińskiej 14. Po Mszy ok.10.15 odbędą się uroczystości w auli szkolnej. Uczniów szkoły podstawowej obowiązuje szkolny strój galowy galowy, a liceum biała koszula …

Wielkopolski Kurator Oświaty w naszej szkole

Dzisiaj gościliśmy w naszych szkołach Pana Roberta Gawła – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Była to okazja do przedstawienia dorobku i pracy szkół oraz planów na najbliższe lata. Podczas wizyty Pan Kurator obejrzał szkołę i spotkał się z młodzieżą, nauczycielami i przedstawicielem Rady Rodziców Panem Markiem Szulcem. Na ręce Pani Dyrektor przekazał …