Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor: mgr Barbara Ziółkowska

Dyrektor pedagogiczny: mgr Zbysław Kaczmarek

Wicedyrektor: mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Religia:

 • mgr Radosław Ślendak

Język polski:

 • mgr Ewa Piotrowska
 • lic. Aleksandra Milczarek

Historia:

 • mgr Krzysztof Grobelny

Historia i Teraźniejszość:

 • mgr Krzysztof Grobelny

WOS:

 • mgr Krzysztof Grobelny

Język angielski:

 • lic. Mariola Bardowska
 • mgr Olha Yurchuk

Język niemiecki:

 • mgr Piotr Kwiatkowski

Matematyka:

 • mgr Dorota Zarzycka
 • mgr Jan Pulikowski

Informatyka:

 • mgr Roger Ziomek

Fizyka:

 • mgr Maria Mańkowska

Chemia:

 • mgr Joanna Łukasik
 • mgr Izabella Maik-Żukowska

Biologia:

 • mgr Ewa Giernacka

Geografia:

 • mgr Maria Mańkowska

Plastyka:

 • mgr Patrycja Zboralska-Staszak

EDB:

 • mgr Magdalena Napierała

WF:

 • mgr Marcin Rzepecki

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • mgr Hanna Mielcarek-Zachciał

Podstawy przedsiębiorczości:

 • mgr Elżbieta Matusiak

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Magdalena Napierała

Psycholog:

 • dr Iwona Roszkiewicz

Logopeda:

 • mgr Marta Danielewicz

Bibliotekarz:

 • lic. Aleksandra Milczarek