Lekcja angielskiego on line

W dniu 27.11.2019 w szkole dzięki  współpracy z Fundacją  Kultury  Irlandzkiej została  przeprowadzona  lekcja on line z p. Treworem Welshem Irlandczykiem mieszkającym w Poznaniu. W lekcji wzięła  udział klasą 1log. Młodzież miała  możliwość porównania  kultury obu krajów  i zadania pytań  panu Treworowi.

Spotkanie z ambasador Irlandii

W dniu 21.11.2019 z racji przypadającej 20 rocznicy utworzenia Honorowego Konsulatu Irlandii w Poznaniu zostaliśmy zaproszeni na wykład prof Petera Gray pt „Paweł Strzelecki i Great Irish Femine” który odbył się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Po wykładzie mieliśmy zaszczyt spotkania się i przedstawienia naszej Szkoły jej ekscelencji ambasador …

KONKURS KRASOMÓWCZY

Dnia 19.10.2019 odbył się w Poznaniu finał wojewódzkiego konkursu krasomówczego. Wziął w nim udział uczeń naszej szkoły – I LO im. Kard. Augusta Hlonda – Filip Dłubała. Filip w swoim wystąpieniu przybliżył wszystkim losy swojej rodziny w okresie II Wojny Światowej oraz przypomniał o kształtowaniu się polskich postaw patriotycznych na …

PRAWYBORY – „Młodzi głosują”

10 października 2019 roku odbyły się prawybory w Szkole Podstawowej KSW oraz Liceum Ogólnokształcącym KSW. Wyborcy (uczniowie) mieli możliwość głosownia na partie polityczne biorące udział 13.10.2019 r. w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przeprowadzając lekcję wiedzy o społeczeństwie w praktyce młodzi uczniowie, mogli zapoznać się z procedurami wyborów parlamentarnych. …

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

27.09.2019 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie za okazaniem legitymacji szkolnej. W głosowaniu wzięło udział 74 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 36 uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW w Poznaniu. Każdy wyborca mógł oddać …

Prelekcja o Mongolii

W dniu 23 września liceum in kard. Hlonda gościło u siebie mgra Adama Dohnala, doktoranta na Wydziale Historycznym UAM, absolwenta filozofii na wydziale nauk społecznych UAM oraz wschodoznawstwa na wydziale historycznym, podróżnika i zapalonego fotografa. Pan Dohnal wygłosił wykład na temat obecnej sytuacji w Mongolii. Wykładowi towarzyszyła wystawa zdjęć z …

Promocja książki dr. Michała Białkowskiego „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”

Członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu spotkali się na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu formacyjnym, które tradycyjnie odbyło się w Domu Głównym Towarzystwa  Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Mszę św. w intencji uczniów i nauczycieli szkół KSW – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 KSW im. bł. Natalii …

Imieniny ks. abpa Stanisława Gądeckiego

Uroczysta Msza Święta w katedrze z okazji imienin abp Stanisława Gądeckiego to dzień, w którym zawsze uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Słowo wstępne skierował bp Damian Bryl przypominając, że abp Stanisław kieruje naszą diecezją  17 lat. Dodał, że modlimy się jak w każdej Mszy Świętej, również dzisiaj aby dalsze posługiwanie było …

Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się w kaplicy sióstr Miłosierdzia Bożego uroczystą Mszą Świętą, którą celebrowali ks. proboszcz Tomasz Buliński, ks. dr Paweł Jasina i ks. Radosław Ślendak. Następnie uczniowie, licznie przybyli rodzice i nauczyciele udali się do szkoły. Inauguracyjne rozpoczęcie roku szkolnego i oficjalne powitanie uczyniła pani dyrektor Barbara …