10 października 2019 roku odbyły się prawybory w Szkole Podstawowej KSW oraz Liceum Ogólnokształcącym KSW. Wyborcy (uczniowie) mieli możliwość głosownia na partie polityczne biorące udział 13.10.2019 r. w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Przeprowadzając lekcję wiedzy o społeczeństwie w praktyce młodzi uczniowie, mogli zapoznać się z procedurami wyborów parlamentarnych.

Przygotowany został lokal wyborczy wraz z urną, stołem dla komisji, kartami do głosowania i listą wyborców. Następnie uczniowie klasy I LO podliczyli głosy i przygotowali sprawozdanie z przebiegu wyborów. Na lekcji WOS-u przeprowadzono także klasowe debaty wyborcze.

Do udziału w prawyborach uprawnionych było 60 osób.

W prawyborach wzięły udział 52 osoby.

Oddano 5 głosów nieważnych, co stanowi 9,61% ogółu głosujących.

Taki pierwsze demokratyczne doświadczenia młodych ludzi w małych społecznościach szkolnych buduje w nich przekonanie, że akt głosowania i ich jednostkowy głos ma znaczenie. To przekonanie o znaczeniu pojedynczego głosu, według badaczy partycypacji wyborczej, ma kluczowe znaczenie dla późniejszej, już dorosłej decyzji o udziale w wyborach.