Rozwijamy współpracę z instytucjami w Europie i świecie wpływającymi na kształt Europy oraz rozwój i wdrażanie koncepcji Roberta Schumana, a w szczególności koncepcji Europy jako wspólnoty narodów opartej na fundamentach demokracji wywodzonej z korzeni chrześcijańskich.