Rada Rodziców LO

  • Przewodniczący: Paweł Ławniczak

  • Zastępca: Lidia Braun