Zgodnie z § 18 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

Informuję, że w związku ze stanem epidemii zawieszam zajęcia lekcyjne w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz, Niepublicznym Przedszkolu KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu do odwołania przez Ministra Edukacji.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nauczyciele będą kierowali drogą elektroniczną materiały do pracy dla uczniów. Zachęcam, by ograniczyć wszelkie wyjścia na teren miasta i wyjazdy.

W zaistniałej sytuacji zmianie ulegnie kalendarz .pracy szkół. Na ten czas odwołuję wszystkie zaplanowane na marzec spotkania, wyjścia, zebrania, szkolenia i dzień promocji szkoły. Uprzejmie proszę o dostosowanie się do zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o bezzwłoczne poinformowanie szkoły w przypadku zakażenia COVID – 19. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy sekretariat@szkoly.poznan.ksw.pl lub pod nr tel. 505 659 199. Informacje dotyczące powrotu uczniów do szkoły będą zamieszczane na stronach szkół.

Z wyrazami szacunku

Barbara Ziółkowska

Dyrektor