9 września 2020 r. odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami

Klasy I – II liceum godz. 19:00

Klasa I LOP sala 20 p. Ewa Giernacka

Klasa II LOP sala 22 p. Piotr Kwiatkowski

Klasa II LOG sala 18 p. Anna Wiślańska-Dohnal