Czym jest dla nas Ojczyzna, niepodległość, wolność? To pytanie zadawali sobie wielcy Polacy, nasi przodkowie, jest ono bardzo ważne także i dzisiaj.

10 listopada 2021 o godzinie 11 zgromadziliśmy się w holu szkoły, aby świętować 103 rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności po wielu latach niewoli.

Apel rozpoczęliśmy o 11.11 odśpiewaniem czterech zwrotek Hymnu Narodowego, okazało się, że uczniowie naszej szkoły znają tekst bardzo dobrze. Po krótkiej modlitwie za poległych żołnierzy przyszedł czas na część artystyczną. Krótki rys historyczny, opracowany przez Filipa Dłubałę, przypomniał nam wszystkim, jakie wydarzenia poprzedziły odzyskanie niepodległości. Tekst przedstawiła Karolina Winiarska z klasy 1 LO. Maria Hofman i Filip Dłubała przypomnieli nam bardzo ważną myśl z “Wesela “St. Wyspiańskiego. Nawet, jeśli kraju nie ma na mapie Europy, każdy Polak ma ją w sercu! Piękna pieśń Marka Grechuty „Ojczyzna”, wykonana przez Martynę Witkowską, przekazała prawdę, iż na miłość do Ojczyzny składa się także umiłowanie polskiej mowy, sztuki, poznanie Jej historii. Na część artystyczną złożył się także wiersz W. Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” i pieśń „Taki kraj “, które pięknie wykonała Joanna Romanowska. Było więc trochę zabawnie, trochę nostalgicznie i refleksyjnie. Na zakończenie wszyscy występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami a Pani Dyrektor przekazała naszej społeczności bardzo radosną wiadomość – dwoje licealistów, Filip Dłubała i Zuzanna Czołgosz, za swoje bardzo dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły zostali nagrodzeni stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy! Myślę, że to spotkanie dostarczyło uczniom wielu wzruszeń i było okazją do refleksji. Pamiętajmy, że patriotą można być nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju! Do zobaczenia za rok!

Ewa Piotrowska, polonistka.