Szkoła przyjazna uczniom

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Augusta Hlonda znajduje się w cichej i spokojnej okolicy na ulicy Mińskiej w Poznaniu. Jest to liceum katolickie o statusie szkoły publicznej. Liceum powstało w 2019 roku na bazie istniejącego już wcześniej gimnazjum. Patronem szkoły jest Sługa Boży kardynał August Hlond. Był Prymasem Polski, Czcigodnym Sługą Bożym i kardynałem. Szkoła organizuje spotkania dla uczniów i rodziców przybliżające postać kardynała i jego idee.

Dyrektorką szkoły jest Pani Barbara Ziółkowska, która również uczy zajęć z wiedzy o społeczeństwie w klasach licealnych. Wykwalifikowane grono nauczycieli dba nie tylko o dobre wyniki w nauce, ale także o wspaniałą atmosferę. Uczniowie darzą się wzajemnym szacunkiem.

Jest to mała, kameralna szkoła o wysokim poziomie i standardzie nauki. Każda z sal jest zaopatrzona w nowoczesne tablice multimedialne, a każdy uczeń ma dostęp do własnej szafki. Klasy liczą niewielką ilość osób związku z czym nauczyciele mogą poświęcić więcej czasu uczniom. W szkole stosuje się nowoczesne rozwiązania pod względem bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymują specjalne urządzenia do otwierania drzwi, dzięki czemu osoby postronne nie mogą swobodnie wejść do budynku.

Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Augusta Hlonda to szkoła przyjazna uczniom. Każdy może czuć się tam bezpiecznie i swobodnie.

Uczennica 1 klasy LO

Natalia Adamczak