Triduum Paschalne ma sens tylko z perspektywy Zmartwychwstania

 

 

 

 

„Zbawienie przyszło przez Krzyż…”

Radości i Nadziei płynącej z Pustego Grobu

Życzą

Dyrekcja Szkół i Zarząd KSW