Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się w kaplicy sióstr Miłosierdzia Bożego uroczystą Mszą Świętą, którą celebrowali ks. proboszcz Tomasz Buliński, ks. dr Paweł Jasina i ks. Radosław Ślendak. Następnie uczniowie, licznie przybyli rodzice i nauczyciele udali się do szkoły.

Inauguracyjne rozpoczęcie roku szkolnego i oficjalne powitanie uczyniła pani dyrektor Barbara Ziółkowska. Część słowno-artystyczną przygotowali uczniowie klasy VIII a piosenkę ,,Lato odchodzi z ptakami” zaśpiewała Gracja (nasz szkolny talent).

W drugiej części uroczystości ks.dr Paweł Jasina przybliżył zebranym osobom postać ,,wielkiego człowieka’’ kardynała Augusta Hlonda. Słowo skierował szczególnie do uczniów klas pierwszych nowo utworzonego Liceum Ogólnokształcącego, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w tymże Liceum im.kard. Augusta Hlonda. Trzeba dodać – wspaniały patron.

Trzecia część uroczystości szkolnej miała charakter patriotyczny – pamiętamy szczególnie we wrześniu, że był taki czas. . . Pan prof. Jacek Kowalski zaśpiewał kilka utworów: ,,Wojenko, wojenko”, ,,Pieśń konfederatów barskich” oraz inne a także zaprosił całą społeczność szkoły do śpiewania – wielkie podziękowanie.

Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.

Szczęść Boże

Uroczyste otwarcie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. Kard. Augusta Hlonda
Fotorelacja: