W tym miesiącu mija już 71 rocznica śmierci wielkiego Polaka i patrioty – kardynała Augusta Hlonda. Z tej właśnie okazji odbył się w szkole KSW przy ulicy Mińskiej 32 uroczysty apel. Uczestniczyli w nim uczniowie naszego liceum, co dla społeczności, która przygotowuje się do nadania imienia A. Hlonda, miało szczególne znaczenie.

Na spotkaniu obecna była Dyrekcja liceum, nauczyciele i oczywiście młodzież. Po krótkim powitaniu głos zabrały uczennice klasy 1G – Martyna Witkowska, Marta Kasprzak i Joanna Romanowska, które w bardzo profesjonalny sposób przybliżyły zebranym sylwetkę naszego Patrona. Następnie przyszła kolej na specjalnego gościa uroczystości – księdza dr Pawła Jasinę, chrystusowca. Pogłębił wiedzę o A. Hlondzie, szczegółowo przedstawił Jego drogę do kapłaństwa. Poznaliśmy także kilka ciekawostek, między innymi taką, że nasz Patron miał bardzo utalentowanego brata, artystę, który, aby odróżnić się od reszty rodziny, zmienił nazwisko na Chlondowski! Ksiądz kardynał sprawował swój urząd w bardzo trudnych czasach, był prześladowany, więziony, lecz okazał się Człowiekiem niezłomnym i nigdy nie zdradził narodu, służył mu wiernie do końca swoich dni. Nasz gość podkreślił także, że bez kardynała A. Hlonda nie byłoby może takich Postaci, jak kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja wkrótce nastąpi, czy święty Jan Paweł II. Wszyscy powinniśmy być dumni z tak wielkich Polaków i dziękować za nich Bogu.  Błogosławieństwo gościa i rozdanie młodzieży drobnych pamiątek zakończyło spotkanie. Nie był to jednak koniec uroczystości. W godzinach popołudniowych delegacja szkoły udała się do Gniezna na mszę świętą, celebrowaną w katedrze. Myślę, że był to dzień pełen wzruszeń i refleksji i pomógł młodzieży jeszcze lepiej poznać Patrona szkoły.

Ewa Piotrowska, polonistka w Publicznym Liceum im. A. Hlonda, ul. Mińska 32