Wielki Post w rozumieniu Kard. Hlonda to temat spotkania formacyjnego dla nauczycieli naszych szkół.

Spotkanie prowadził dzisiaj ks. dr Paweł Jasina SCHr.