08.09.2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów
Liceum Ogólnokształcącego

    • klasa 1 – sala nr 23
    • klasa 2 – sala nr 20
    • klasa 3p – sala nr 22
    • klasa 3g – sala nr 18

ok. godz. 19.30 zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem w sali nr 12.