Z młodzieżą Liceum spotkał się z ks. dr Paweł Melczewski SChr wyjeżdżający na placówkę misyjną w Kanadzie. Uczniowie podziękowali Mu za ofiarowany do biblioteki szkolnej księgozbiór i życzyli Bożego Błogosławieństwa w dalszej pracy duszpasterskiej.

Na zakończenie Gość obdarował jeszcze młodzież filmem z misji Chrystusowców na całym świecie i słodkościami.