Założeniem metody naturalnej jest nauka poprzez powtarzanie i korygowanie.

Temat: Die Länder und die Sprachen. Kraje i języki.