Wszelkie zadania pomyślane są w taki sposób, aby zmuszały ucznia do planowania i logicznego myślenia z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin nauki. Stosowanie pracy grupowej pozwala na przełamywanie tremy podczas późniejszych wystąpień publicznych. Programowanie zmusza do odpowiedzialnego planowania i przewidywania skutków własnych działań, co przyda się później w dorosłym życiu każdego naszego absolwenta.

Młodzież korzysta podczas lekcji z 12 komputerów podłączonych do serwera i Internetu oraz ze smartfonów i telefonów komórkowych na platformach  Microsoft, Python, Google;

  • pisze dodając własne kompozycje geometryczne, równania i wzory, schematy blokowe algorytmów w aplikacji Word lub Excel;
  • analizuje dane tabelaryczne, wykonuje złożone obliczenia z zastosowaniem funkcji i zaawansowanych mechanizmów (np. tabele przestawne, filtr zaawansowany), a następnie buduje wykresy i diagramy w aplikacji Excel;
  • tworzy prezentacje multimedialne i rysuje na zadany temat;
  • rozmawia o przyszłych zawodach i wymaganych predyspozycjach;
  • poznaje budowę i charakter przydatnych portali internetowych (uczy się rozpoznawać informacje rzetelne i prawdziwe);
  • tworzy pierwsze programy w profesjonalnym języku programowania Python (obliczenia matematyczne oraz kompozycje graficzne) i analizuje cudze projekty;
  • w klasie trzeciej definiuje relacyjną bazę danych z zastosowaniem zapytań parametrycznych (warunek złożony) oraz sprawozdań z podgrupami;
  • poznaje życiorysy ciekawych postaci z Wielkopolski poszerzając swoją wiedzę na temat zalet pracy organicznej (chrześcijańska postawa społeczno-patriotyczna).