Październik to miesiąc różańca. O tej modlitwie Maryja przypomina przy każdym ze Swych objawień. W naszych szkołach rodzice i nauczyciele modlą się za dzieci, młodzież i całą wspólnotę Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców nie tylko w tym miesiącu. Od zeszłego roku szkolnego, w odpowiedzi na inicjatywę Chcemy! Wierzymy! prowadzoną we współpracy z Domowym Kościołem powstała Margaretka różańcowa. W tym roku, uczestniczy w niej już 35 osób!