Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie Ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazywaniem drogi…”Wylęgajcie” się wszyscy na ziemi polskiej, która jest gniazdem orłów dla przyszłych pokoleń. W ramionach Jasnogórskiej Pani, waszej najlepszej Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła.

Te słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wypowiedziane w Gnieźnie w 1966 roku, przyświecają XXX III Ogólnopolskiemu Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów, które rozpoczęło się dzisiaj na Jasnej Górze i potrwa do jutra. Tym razem podjęte będą m.in. tematy:

  • Młodzież jako ofiara wojny kulturowej,
  • Rola szkoły katolickiej w pogłębionej formacji religijnej dzieci i młodzieży w zlaicyzowanym świecie,
  • Rola szkoły w promowaniu wolności i w ochronie wychowanków przed uzależnieniami,
  • Zachowania samobójcze wśród młodzieży. Jak rozpoznać kryzys? W pułapce autodestrukcji nastolatka.

Forum zakończy uroczysta Msza św. oraz akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej.