Tradycyjnie zebrania z rodzicami rozpoczęliśmy dzisiaj od spotkania formacyjnego, które przygotował Domowy Kościół. Następnie dyrektor Zbysław Kaczmarek przedstawił szczegółowe plany wycieczek czerwcowych. Potem rodzice i nauczyciele udali się do sal, aby porozmawiać o ważnych sprawach klasowych i szkolnych. Odbyło się też zebranie Rad Rodziców.
Dzień obfitował w bardzo wiele wydarzeń, ale z satysfakcją można powiedzieć, że był owocny.