Lekcja fizyki w kl. III liceum z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Dokonano pomiaru napięcia elektrycznego na zaciskach baterii płaskich 4,5 V i 9 V przy użyciu miernika uniwersalnego. Wykorzystano oporniki i dokonano pomiarów ich oporności. Zbudowano prosty obwód elektryczny i mierzono natężenie prądu w tym obwodzie.

Mierniki uniwersalne, które szkoła otrzymała będą wykorzystywane na lekcjach fizyki w klasie VIII szkoły podstawowej. Ilość mierników pozwoli na pracę w grupach dwuosobowych. Natomiast w liceum będą także używane na lekcjach powtórzeniowych.