Dnia 23 stycznia, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz uczniowie pod opieką Pani Darii Kinitz-Łuczak i Marcina Rzepeckiego, zaśpiewali kolędy podopiecznym Domu Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul.Mińskiej. Na instrumentach zagrali: Maksymilian Komorowski i Nawojka Zwierzycka.