Lekcje geografii  w klasie 2 LO oraz klasie 7 SP z wykorzystaniem Stacji Pogody zakupionej w ramach Laboratorium Przyszłości.