I TURNIEJ SZACHOWY

 O PUCHARY Bł. NATALII TUŁASIEWICZ

 Poznań, 16 marca 2024 r.

Cel turnieju:

Popularyzacja sportu szachowego na terenie m. Poznania i województwa wielkopolskiego

                               

Organizatorzy turnieju:

Szkoła Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

Witryna szachowa www.szachydladzieci.com.pl

Komitet Honorowy i Sędziowie

Barbara Ziółkowska – Dyrektor Szkoły

Hanna Zboroń – Sędzia Rundowy

Marek Zboroń – Kierownik Turnieju, Sędzia Główny

 

Turnieje:

Rozegrane zostaną cztery oddzielne turnieje w grupach:

 • Turniej A dla dzieci do III klasy szkoły podstawowej
 • Turniej B dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej
 • Turniej C dla dzieci i młodzieży z klas VII i VIII SP oraz ze szkół ponadpodstawowych
 • Turniej D dla uczestników w wieku od 19 lat (turniej przeznaczony w pierwszej kolejności
  dla Rodziców i opiekunów dzieci startujących w turniejach A, B i C)

 

Miejsce rozgrywek:

Szkoła KSW  im. bł. Natalii Tułasiewicz, ul. Mińska 32, Poznań.

                         

System rozgrywek:
 • Turnieje będą rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6 (turniej A)
  oraz 7 (turnieje B, C i D) rund z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika
 • Obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami.

 

Termin: SOBOTA 16 MARCA 2024 r.

Godz. 9.00-9.45 przyjmowanie potwierdzeń udziału w Turniejach oraz nowych zgłoszeń (tylko w przypadku wolnych miejsc)
Ok. godz. 10.00 zamknięcie listy zgłoszeń, uroczyste otwarcie Turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

Godz. 14.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i uroczyste zamknięcie Turnieju

 

Nagrody:

Dla zwycięzców turniejów A, B, C i D przewidziano puchary i atrakcyjne nagrody.

              

Zgłoszenia do udziału w Turniejach:

TYLKO DROGĄ MAILOWĄ prosimy kierować na adres mailowy: szachydladzieci@wp.pl
lub zarejestrować zgłoszenie na stronie ChessArbitra w terminie do 14 marca 2024 r .

UWAGA:

Liczba miejsc w Turniejach ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń lub Organizator

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynależność klubową, datę urodzenia oraz wybrany turniej szachowy (Turniej A lub B lub C lub D). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu. Organizator wysyła potwierdzenia przyjęcia do Turnieju.

 

Udział w turnieju jest bezpłatny.
Informacje dodatkowe:
 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 • Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora Turnieju.
 • Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Organizator turnieju informuje, że potwierdzenie zgłoszenia się do turnieju i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, służących wyłącznie dla celów związanych z turniejem (publikowanie wyników, prezentacja zdjęć, promocja turnieju)
 • W trakcie rozgrywania partii szachowych maseczki nie będą obowiązkowe

 

 Organizatorzy:

Do pobrania Regulamin Turnieju