Rozpoczęło się dwudniowe spotkanie dyrektorów szkół katolickich na Jasnej Górze. Wśród licznych tematów znaczące miejsce znalazły zagadnienia związane z proponowanymi przez MEN zmianami w podstawach programowych.