„Z zasad etyki katolickiej”, to temat kolejnego spotkania ks. dra Pawła z naszymi uczniami.