„Kryzys duszy ludzkiej” to temat dzisiejszego spotkania ks. dra Jasiny z młodzieżą.