W dniu 23 września liceum in kard. Hlonda gościło u siebie mgra Adama Dohnala, doktoranta na Wydziale Historycznym UAM, absolwenta filozofii na wydziale nauk społecznych UAM oraz wschodoznawstwa na wydziale historycznym, podróżnika i zapalonego fotografa. Pan Dohnal wygłosił wykład na temat obecnej sytuacji w Mongolii. Wykładowi towarzyszyła wystawa zdjęć z Mongolii zorganizowana w szkole.