W poniedziałek 28 lutego odbyło się spotkanie z mieszkanką Ukrainy panią Switłaną, która przybliżyła uczniom naszych szkół sytuację za wschodnią granicą oraz opowiedziała o własnych przeżyciach. Spotkanie było bardzo poruszające. Na pożegnanie pani Switłana, która jest poetką odczytała młodzieży swoje wiersze.