Nasza szkoła bierze udział w programie pn. KULTURA KLASYCZNA – KUŹNIĄ „CZŁOWIECZEŃSTWA” DZIECI I MŁODZIEŻY Z WIELKOPOLSKICH SZKÓŁ, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022. Projekt obejmuje wdrożenie kompleksowego i wielofunkcyjnego Programu Edukacyjno-Kulturalnego i dotyczy organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań edukacyjnych.