W sobotę 8 października, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego, ks. Bogusława Burgata TChr, który w wygłoszonej homilii wskazał jako zagrożenie dla działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej apateizm, który naturalną potrzebę religijności i kontakt z Bogiem spycha na margines, gdyż nie mają one żadnego znaczenia dla życia człowieka. Podkreślił, że trzeba przeciwstawiać się temu, należy odważyć się nazywać rzeczy po imieniu tak, jak uczynił to wspomniany w liturgii Kościoła 19 września bł. Gerhard Hirschfelder, który zginął dlatego, że powiedział prawdę o hitlerowskim totalitaryzmie, wskazując, że kto wyrywa z serc młodzieży wiarę w Jezusa Chrystusa jest zbrodniarzem. Ks. Wikariusz przywołał także inne słowa,  Jana Pawła II z orędzia na XVII Światowe Dni Młodzieży bądźmy solą ziemi i światłem świata” oraz Założyciela Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda „gruntujmy się w miłości Boga, Jego Matki Najświętszej i polskiej rzeszy wychodźczej, by wszystko to, kim się jest i to, co się posiada oddać Bogu i Polonii zagranicznej”

W auli Domu Głównego, przywitał wszystkich rektor seminarium, ks. Jan Hadalski TChr. Sprawozdanie roczne przedstawiał prefekt, ks. Paweł Jasina TChr a wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Jacek Zjawin, prodziekan ds. studenckich WT UAM.