Uroczystość odbyła się – jak corocznie – u Chrystusowców.
Rozpoczęliśmy mszą świętą, po której udaliśmy się do auli, gdzie
licznie zebrana klasa pierwsza złożyła ślubowanie.
Następnie wszyscy odwiedziliśmy kawiarenkę, gdzie posililiśmy się poczęstunkiem.
Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie!