6 marca rozpoczęliśmy wprowadzenie naszych szkół w zawierzenie Maryi. Dlatego też pozwolę sobie przytoczyć słowa prof. Bartosza Deszczyńskiego – przewodniczącego Rady Rodziców oraz zastępcy Rady Rodziców LO pana Mateusza Marszała.

 

Od środy 6 marca, w trakcie codziennej modlitwy, nasi Księża będą przywoływać fragmenty z Pisma Świętego i rozważań pochodzących z książek pozostawionych przez wolontariuszy z fundacji Tota Tua, które mają przybliżyć Maryję naszym dzieciom. Prosimy jednak, aby każdego dnia sięgnąć do tych rozważań w domu. Ważne, aby dzieci nie widziały rozdźwięku pomiędzy tym, co dzieje się w szkole, a tym co w rodzinie. Zachęcamy zatem do nabycia tych książek (są dostępne w sekretariacie) lub do pobrania aplikacji „Jedno Serce” dostępnej na Google Play i App Store i podjęcia się codziennych, wspólnych rozważań.

Okres zawierzenia Maryi trwa 33 dni, włącznie z weekendami. W soboty i niedziele, kiedy dzieci nie będą szkole, to tylko od Was – Drodzy Rodzice, będzie zależało, czy przygotowanie do zawierzenia Maryi będzie kontynuowane. To 10 minut dziennie, które pozwoli naszym rodzinom i całej wspólnocie wejść na drogę Maryi, a Ona zaprowadzi nas do Jezusa.

 

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
Prof. Bartosz Deszczyński

Zastępca Rady Rodziców Liceum
Mateusz Marszał